Kallelse till årsmöte

Inställt, återkommer om ny tid.

Medlemmarna i Kalmar Turfförening kallas till årsmöte söndagen den 22 mars kl. 16.00. Lokal Galejan, Kalmar Sporthall. Välkomna!

Kallelse och förslag till dagordning: Kallelse årsmöte 2020